Fanget opp av
Tag: endre skrivefeil

Redigering av dine registreringer

Redigering av dine registreringer

Har dine kommentarer under registrering på en lokasjon blitt forkludret av ordlisten på mobilen din, eller du har glemt å registrere turen som skitur istedenfor gåtur? Eller kanskje det var så dårlig vær at du bare registrerte i full fart og kunne tenke deg å legge til bilder og kommentarer etter turen? Alt dette, og endring av vær og vind kan du nå få endret på dine registreringer 🙂 Når man skal ha en logg for ettertiden, så er det…

Les mer Les mer